010012Telecom

010012 - Dünyanın birçok ülkesine hesaplı telefon bağlantınız

010012 Telecom GmbH Genel Ticari Şart ve Koşulları

1. Geçerlilik alanı


2. Call-by-Call teklifi


3. Danışma hizmetleri


4. Fatura düzenleme, ödeme şartları ve gecikme


5. Hizmet aksaklıkları


6. Sorumluluk

6.1. 010012 müşterinin maddi zararlarından kullanıcı ve zarara yol açan olay başına azami 12.500 Euro tutarında bir meblağa kadar sorumludur; bu sorumluluk müşterilerin tümüne karşı zarara yol açan olay başına 10.000.000,00 Euro ile sınırlıdır. Aynı olay nedeniyle birden fazla müşteriye ödenecek olan meblağların üst limiti aşması halinde tazminat, tüm tazminat talepleri toplamının üst limite denk düşecek bir oranda azaltılır. Sorumluluk sınırlaması, zarara kasten neden olunması halinde geçerli değildir.


7. Bilgilerin korunması

7.1. Müşterinin kişisel verilerinin kullanılması için yasal dayanağını, diğerlerinin yanı sıra Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve Telekomünikasyon Kanunu (TKG) teşkil etmektedir. Kişisel veriler ancak, ilgili kişinin bunu onaylaması veya BDSG, TKG’nın bir başka yasal düzenlemesinin bunu emretmesi veya buna izin vermesi durumunda toplanacaktır.


8. Müşterinin işbirliği yapma yükümlülükleri

8.1. Müşteri, 010012 ile olan bağlantıları sadece amaca uygun ve telekomünikasyon yasaları ve yönetmelikleri ile işbu genel ticari işlem şartlarının o tarihte geçerli olan versiyonuna göre kullanabilir. Müşteri, 010012 tarafından sunulan telekomünikasyon hizmetlerini yasal mevzuata veya işbu genel işlem şartlarına aykırı olan amaçlarla kötüye kullanmamayı taahhüt eder. Müşteri, bu sözleşmenin uygulanması için gerekli olan bilgilerle ilgili her değişikliği 010012'e bildirecektir. Bunlara özellikle telefon hattı, hat numarası, isim, adres ve banka hesabı değişiklikleri dahildir. Müşterinin böyle bir bildiriyi yapmayı ihmal etmesi halinde, bu sözleşmenin uygulanması için gerekli olması şartıyla bilgilerinin belirlenmesi ile ilgili masrafları karşılayacaktır.


9. Nihai hükümler


Sorularınız mı var?

Birçok yanıtı En Sık Sorulan Sorular (FAQ) bölümünde bulabilirsiniz.
Daha fazla sorularınız için bize yazınız: customercare@010012.com
Ya da bizi arayınız: 0800 427 32 67 (ücretsizdir)

Diese Webseite verwendet Cookies. Zur Datenschutzerklärung.